Tomasz Piechal
Specjalista
Zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
Tematy Badawcze: 
  • sytuacja polityczna i społeczna na Ukrainie
  • pamięć społeczna i polityka historyczna na Ukrainie