Katarzyna Chawryło (Jarzyńska)
Starszy Specjalista
Zespół Rosyjski
Tematy Badawcze: 
  • problematyka społeczna w Rosji (polityka socjalna, aktywność społeczna, kwestie narodowościowe i wyznaniowe, migracja i demografia)