Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych OSW

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i otoczenia budynku biurowego

ZAMAWIAJĄCY - Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z siedzibą 00-564 Warszawa ul. Koszykowa 6a, NIP 701-032-34-06, REGON 14 5822072

zaprasza do udziału w postępowaniu, którego celem jest wybór wykonawcy usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Ze względu na wartość zamówienia szacowaną na kwotę poniżej równowartości kwoty 30 000 euro do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o niniejsze ogłoszenie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, ul. Koszykowa 6a w Warszawie o łącznej powierzchni 1700 m kw. usytuowanych na parterze, IV, V i VI piętrze oraz utrzymania czystości na posesji wokół budynku Koszykowa 6a o łącznej powierzchni 400 m kw.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 lutego do 31 grudnia 2018 roku.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: katarzyna.byczyk@osw.waw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa, do dnia 10 stycznia 2018 roku.

ZałącznikWielkość
PDF icon Usługi sprzątania - zapytanie ofertowe6.61 MB
Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Siekierska
Data wytworzenia: 2017-12-29
Data modyfikacji: 2017-12-29