Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych i kolejowych oraz usług towarzyszących

Przetarg nieograniczony dotyczy rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych oraz usług towarzyszących

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę w zakresie zapewnienia rezerwacji, nabywania i dostarczania biletów lotniczych na loty zagraniczne i krajowe oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne i krajowe wraz z usługami towarzyszącymi.

ZAMAWIAJĄCY - Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
z siedzibą w Warszawie (00-564), ul. Koszykowa 6a,
NIP 701-032-34-06, REGON 145822072,
zaprasza do udziału w postępowaniu, którego celem jest wybór wykonawcy zapewniającego obsługę w zakresie rezerwacji, nabywania i dostarczania biletów lotniczych na loty zagraniczne i krajowe oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne i krajowe wraz z usługami towarzyszącymi. Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Ze względu na wartość zamówienia szacowaną na kwotę powyżej równowartości kwoty 30 000 euro do postępowania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, przewozy kolejowe oraz sprzedaży polis ubezpieczeniowych dla pracowników odbywających podróże służbowe.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od  27 lutego 2018 do 31 grudnia 2019 roku.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa, do dnia 20 lutego 2018 roku do godz.12.00.

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Siekierska
Data wytworzenia: 2018-02-12
Data modyfikacji: 2018-02-12