Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. graficznych

Zadania:

 • wykonywanie infografik (map, grafów, wykresów) do wydawnictw i na stronę OSW,
 • opracowywanie materiałów graficznych na profile OSW w mediach społecznościowych,
 • skład tekstu.

Wymagania:

 • praktyczna znajomość obsługi programów Adobe Illustrator i Adobe InDesign,
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, zdolność zarządzania kilkoma projektami jednocześnie,
 • skuteczność w działaniu, nastawienie na terminową realizację założonych celów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zatrudnienie na etat, docelowo na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, próbek dotychczasowych prac, ewentualnych referencji oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (wzór poniżej) na adres info@osw.waw.pl. W tytule maila prosimy wpisać: „oferta pracy – edycja”.

Termin przesłania aplikacji: 26 sierpnia 2018 r.

Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego a następnie zostaną usunięte przez administratora.

Administrator danych: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a w Warszawie (kod pocztowy: 00-564), tel.: (+48 22) 525 80 00, adres e-mail: info@osw.waw.pl

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych objętych przedmiotową zgodą nie jest wymogiem ustawowym lub umownym jest jednak niezbędne do komunikowania się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych obejmujących nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

ZałącznikWielkość
PDF icon Zgoda na przetwarzanie danych - wzor420.13 KB
Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maciej Makulski
Data wytworzenia: 2018-08-07
Data modyfikacji: 2018-08-07