Rekrutacja na stanowisko eksperckie ds. Bałkanów

Zadania:

systematyczne monitorowanie wydarzeń i procesów w zakresie specjalizacji, pisanie tekstów informacyjno-analitycznych, udział w seminariach i konferencjach.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,

- bardzo dobra znajomość sytuacji międzynarodowej na Bałkanach oraz polityki wewnętrznej
 i zagranicznej państw Europy Południowo-Wschodniej,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- dobra znajomość języka serbskiego/chorwackiego,

- umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia,

- umiejętność pisania tekstów o charakterze analitycznym w języku polskim,

- umiejętność pracy w zespole,

- dyspozycyjność i gotowość do zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Dodatkowym atutem będą:

- doświadczenie analityczne,

- znajomość innych języków regionu.

Oferujemy:

- ciekawą pracę w profesjonalnym ośrodku badawczym,

- możliwości doskonalenia umiejętności i rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku,

- szkolenia językowe.

 

Docelowa forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnoetatowym.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie do 22 października 2021 r.:

- CV,
- listu motywacyjnego,
- próbek dotychczasowych publikacji,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

na adres rekrutacja@osw.waw.pl, w tytule: „oferta pracy – Bałkany”.

Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Leś
Data wytworzenia: 2021-10-07
Data modyfikacji: 2021-10-07