Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Ośrodek Studiów Wschodnich
im. Marka Karpia przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Siekierska
Data wytworzenia: 2018-02-13
Data modyfikacji: 2018-02-13