Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia zatrudni analityka ds. Węgier

Zadania:

 • systematyczne monitorowanie wydarzeń i procesów w zakresie specjalizacji,
 • przygotowywanie tekstów informacyjno-analitycznych,
 • udział w seminariach i konferencjach.

 
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość polityki wewnętrznej i zagranicznej Węgier,
 • dobra znajomość sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie Środkowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość języka węgierskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia,
 • umiejętność pisania tekstów o charakterze analitycznym w języku polskim,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność i gotowość do zagranicznych wyjazdów studyjnych, 
 • doświadczenie analityczne będzie dodatkowym atutem.

 
 
Oferujemy ciekawą pracę w profesjonalnym zespole oraz możliwość rozwoju zawodowego w zakresie polityki międzynarodowej.  
 
Docelowa forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnoetatowym.  
Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie do 31 marca 2019 r.:
- CV, - listu motywacyjnego, - próbek dotychczasowych publikacji, - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (wzór w załączniku)  na adres info@osw.waw.pl, w tytule: oferta pracy – Węgry

Odpowiemy na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Hubert Różyk
Data wytworzenia: 2019-03-14
Data modyfikacji: 2019-03-14